Kamienie wołają: Ujawnij SŁOWA Matki Boskiej z III Tajemnicy Fatimskiej !


[Łk, 19,40]


Podaję skrót wiadomości na temat III Tajemnicy Fatimskiej. Tylko informacji pewnych w 100%.


Prośbom Matki Bożej, Pośredniczki wszystkich Łask, które dla katolików są równoznaczne z NAKAZEM, dotąd sprzeciwiło się sześciu papieży:


Jan XXIII,

Paweł VI,

Jan Paweł I [ten – może nie zdążył, zginął...]

Jan Paweł II,

Benedykt XVI,

Franciszek.


A. W biurku Barbarigo w apartamentach papieskich jest (była?) jedna (pojedyncza) kartka, 25 linijek. Zapewnie zawiera dalsze słowa Matki Bożej, te po „etc.” , objaśniające wizję. Jest logiczną kontynuacją słów Matki Bożej:


W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary etc.B. W ARCHIWACH świętego Oficjum jest opis wizji, na czterech stronach z zeszytu w linie. Opis wizji ma 65 linijek. To ten opis został ujawniony w 2000 roku przez kard. Sodano, teraz kard. Bertone go broni jako „jedyny AUTENTYCZNY”. Uznali więc, że zatajany przez nich tekst z Barbarigo „nie jest autentyczny”.

W ciągu ostatnich 13 lat wykazano jednoznacznie, że obaj kardynałowie, Sodano i Bertone i ich poplecznicy – KŁAMIĄ.


Oba teksty są w kopertach tak opisanych przez siostrę Łucję : „Z wyraźnego rozkazu Pani Naszej tę kopertę otworzyć dopiero w 1960 r.”


Matka Boska w Trzeciej Tajemnicy (A) zapewne mówi o apostazji na samym szczycie Kościoła („zacznie się od jego wierzchołka”); kontrola szatana na najwyższych stanowiskach Kościoła; Papież Jan Paweł II w Fatimie w 2000 roku mówi o fragmentach z Apokalipsy [o upadku jednej trzeciej gwiazd – tj. o odstępstwie kapłanów].


Gdyby Jan XXIII wypełnił prośbę/rozkaz Boga przekazany przez Pośredniczkę i ujawnił słowa Matki Bożej z III Tajemnicy, to:


- albo Sobór Watykański II nie zostałby zwołany,

- albo nie potoczyłby się pod dyktando i zgodnie z intrygami będących w mniejszości Ojców modernistów i postępowców , w części satanistów [por. Intronizacja Archanioła Lucyfera w Capella Paolina oraz Herr Otto Sekuler - już na SĄDZIE ]


Papież Jan XXIII przedłożył jednak swą wizję i wolę nad rozkazy z Nieba. Chciał je jakby uprzedzić. Dlaczego? Misterium iniquitatis – nie rozumiemy.


Papież Jan Paweł II obwieścił w Fatimie w 1982 roku: "Czyż Matka, która z całą siłą miłości, jaką żywi do nas w Du­chu Świętym, pragnie zbawienia każdego człowieka, może mil­czeć, kiedy widzi, jak uderza się w same podstawy zbawienia jej dzieci? Nie, nie może milczeć". I nawet papież nie może Jej uci­szyć.


Słowa Matki Bożej, Pośredniczki wszystkich Łask, są adresowane do wszystkich wiernych. Nie wolno ich ukrywać. Zawsze jest czas, byśmy je poznali. Tylko - czym szybciej, tym mniej źle, tym mniejsze będą kary za ich zatajanie i niewykonanie.


To jest zatajanie dosłowne. Karygodne.


Jest to tragiczne dla świata.

Jest to tragiczne dla Polski.

Jest to tragiczne dla nas, naszych rodzin.


Możemy wpływać na zmianę tej sytuacji, tego braku właściwej decyzji papieża na trzy sposoby:


Pisać do naszych biskupów i ich prosić o interwencję.

Pisać do Ojca świętego przypomnienia, prośby, supliki.

Uczestniczyć w krucjatach różańcowych w tej intencji i je popularyzować.


Osobiście największa wagę przywiązywałbym do tej trzeciej drogi. Bo to potrafię. Ale może inni potrafią pójść również dwiema pierwszymi.

Konieczne jest też wykonywanie i propagowanie Nabożeństwa Pierwszych Pięciu Sobót.


Do wszystkich dróg – gorąco zachęcam.


Czas działać. AMDG================


Podwójne”, bo nie „dwukrotne” odczytywanie Tajemnicy przez papieży:


A. Dokument przybył do Watykanu 16 kwietnia 1957 roku. (słowa Matki Boskiej).

B. Dokument przekazano do Archiwów świętego Oficjum 4 kwietnia 1957 r. (wizja)


A. Jan XXIII przeczytał Trzecią Tajemnicę 17 sierpnia 1959 r

B. Jan XXIII przeczytał Trzecią Tajemnicę (wizje z Archiwów św. Oficjum) w 1960 r.


A. Papież Paweł VI przeczytał 27 czerwca 1967 roku *) zawartość koperty z ”III Tajemnicą”, przechowywanej w apartamentach papieskich, w sypialni, w biurku Barbarigo, w szufladzie po prawej stronie.

B. Papież Paweł VI przeczytał ”III Tajemnicę”, przechowywaną w ARCHIWACH świętego Oficjum 27 marca 1965 r..


A. Papież Jan Paweł II przeczytał tekst z kartki w Barbarigo w październiku 1978 roku.

B. Papież Jan Paweł II przeczytał tekst z Archiwów Świętego Oficjum w szpitalu, po zamachu, w lipcu 1981 roku.

-----------------

*) dwa dni przed ceremonią intronizacji szatana w Capella Paolina


Bertone podaje cztery wersje „wyznań siostry Łucji” na temat „wyraźnego rozkazu matki Boskiej”. Wersje wzajemnie sprzeczne.


===================

Dostępne mi dowody znaleźć można w książkach:


O. Paul Kramer, Ostatnia bitwa szatana. Por. fragment: Trzecia Tajemnica ujawniona w całości - O. Paul Kramer i wpisy sąsiednie.

Antonio Socci, Czwarta tajemnica fatimska (2008, wyd. polskie 2012)

Lumiere, Amour et Verité, Fatima 2007

Christofer Ferrara, Fatima, tajemnica nadal ukrywana (2008, wyd. polskie 2013)

Roberto de Mattei, Sobór watykański Historia dotąd nieopowiedziana (2011, wyd. polskie 2012)


Jest ich oczywiście więcej.

======


A na ten temat więcej pod: Kamienie wołają: Ujawnij SŁOWA Matki Boskiej z III Tajemnicy Fatimskiej !

I w artykułach sąsiednich.